• Type project

    Infrastructuur

  • Periode

    Landschapsarchitectuur

Het Zoniënwoud is een uitgestrekt bosgebied van meer dan 4.000 ha in de Brusselse Rand en bestaat voor het grootste deel uit een zeer waardevol beukenbestand. Het Zoniënwoud wordt vandaag doorsneden door zware transportassen waaronder de Brusselse ring (RO), de A4/E411 en de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg.

De versnippering als gevolg van deze transportassen vormt een belangrijk probleem voor het huidig functioneren van het ecologisch systeem. Het doel van de studieopdracht bestond erin om architecturale en technische voorschriften voor de beeldbepaling van nieuwe ontsnipperende constructies vast te leggen zodat eenheid ontstaat in de beeldkwaliteit van het geheel. Deze architecturale en technische voorschriften zijn uitgewerkt voor 2 ecoducten, 4 boombruggen, 3 ecotunnels en een ecoraster.

Fotocollage ecoduct Groenendaal