• Type project

  Publieke ruimte

 • Client

  Werchter Park bvba

 • In samenwerking met

  Architeam

 • Oppervlakte

  26 ha

Het ontwerp gaat op zoek naar de optimale synergie tussen een laagdynamisch landschapspark en een hoogdynamische festivalweide. Het ontwerp bestaat uit een  robuuste dubbele bomendreef langsheen de randen van het terrein en een twee vierdubbele bomendreven over de lengterichting van het terrein. Deze bomendreven vormen de landschappelijke drager voor het netwerk van wandel- en fietspaden en bakenen vier landschapskamers af. Op die manier ontstaat een formeel landschapspark met rechte dreven, open weilanden en een boomgaard. Op de kruispunten van de dreven worden toegangen voorzien die het landschapspark verbinden met het omliggende wegennetwerk.

 

Huidige toestand festivalterrein
Inplantingsplan landschapspark

Tijdens het festivalseizoen wordt het park als het ware “binnenste buiten” gekeerd. Tussen de vierdubbele dreef worden kraampjes voorzien. De achterkanten van de kraampjes grenzen aan het wandel- en fietspad dat tijdens het festival functioneert als een dienstweg (en dus niet toegenkelijk is voor publiek). De bomendreven vormen de landschappelijke omranding van het festivalterrein en bieden schaduw aan de kraampjes.

 

Landschappelijke structuur
Logistieke ontsluiting tijdens het festival
Programma als park
Programma tijdens festival
Typeprofiel zonder festival
Typeprofiel met festival

Voor de padenstructuur werd een betondal ontworpen met een specifieke afwerkingstextuur waardoor het invallende zonlicht minder of meer wordt geabsorbeerd en het horizontale lijnenspel tussen de voegen visueel wordt gebroken door diagonale patronen. Met deze betondal heeft CLUSTER de FEBE Award Precast in Landscape 2018 gewonnen.

Winnaar FEBE Award "Precast in Landscape" 2018