Cluster

CLUSTER is een ontwerpbureau dat werkt op het grensvlak tussen landschap en stedenbouw en staat voor een multidisciplinaire aanpak waarbij expertises vanuit verschillende werkvelden geïntegreerd worden benaderd. Afhankelijk van het type ontwerpopgave wordt samengewerkt met ecologen, hydrologen, sociologen, mobiliteitsdeskundigen en waterbouwkundigen. Het bureau hecht veel belang aan een bevragende en aftastende attitude en aan doorgedreven ontwerpend onderzoek. Het formuleren van heldere ruimtelijke oplossingen voor complexe ruimtelijke vraagstukken is daarbij de doelstelling.