RUIMTE#51 Een natte toekomst voor de vallei van de Kleine Nete

David Verhoestraete (CLUSTER) & Jan Staes (UAntwerpen - ECOBE)

In het kader van het Bouwmeester Label 2019 werd een onderzoek georganiseerd naar het waterleverend vermogen van geomorfologische landschapsstructuren in functie van droogtebestrijding, met als testcase de vallei van de Kleine Nete.

Masterplan Fort Lillo

David Verhoestraete

De Droge Delta

CG Concept

Eerste fase onderzoek ‘De Droge Delta’ afgerond

Natuurhuis Brialmont

Natuurpunt

Zeedijk Westende-Middelkerke

GC concept

Geïntegreerd planningsproces R0 Noord

Bart Steenwege (SWECO), Frank Van Hulle, David Verhoestraete (CLUSTER) & Nele Degraeuwe (Werkvennootschap)

Een 'geïntegreerd planningsproces' voor de ruimtelijke herinrichting van het noordelijke gedeelte van de R0 rond Brussel moet tot een omslag leiden in de aanpak van een project met een lange voorgeschiedenis. Er wordt voortaan in een ruimer kader gewerkt en er worden alternatieven en varianten onderzocht.

Wisselland als raamwerk

Jeroen De Waegemaeker (ILVO), Sally Lierman (SUM), Pieter Foré (HOGENT) en David Verhoestraete (CLUSTER)

Park Brialmont – Een groen hart voor Berchem

GC Concept

Openbaargroen-awards 2021; Antwerpen won de eerste prijs met het Park Brialmont In Berchem.

Ecoduct Groenendaal

FEBE award

Het ecoduct van Groenendaal was in 2018 één van de geselecteerde voor de FEBE awards. Ebema produceerde de 68 betonnen elementen – op maat én in een gloednieuwe betonkleur. Dit eerste Ecoduct over de Brusselse ring kadert in het Europese LIFE+OZON-project dat de versnippering van het Zoniënwoud aanpakt.