Masterplan Jan Palfijn – Gent

29 september 2023

CLUSTER werkt samen met B-city aan het ontwerp van het stedenbouwkundige masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de site van het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent. Deze opdracht maakt deel uit van een raamovereenkomst met de stad voor stedenbouwkundige studies op het Gentse grondgebied over een periode van vier jaar. We werden geselecteerd na een kleinschalige wedstrijd tussen drie ontwerpbureaus.

AZ Jan Palfijn onderging van 2010 tot 2016 een grote renovatiecyclus. Het masterplan uit die periode verloor echter zijn draagkracht in 2019. Inmiddels zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden in gesprek met verschillende externe partners, vooral op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en voor de ontwikkeling van een gericht sportmedisch centrum in de fabriek. Op die manier wil het AZ het terrein rond het ziekenhuis ontwikkelen tot een gezondheidscampus die optimaal gebruik maakt van de site, met het groene karakter van de omgeving als extra troef.

Ondertussen loopt in opdracht van de stad Gent de ‘conceptstudie omgeving Watersportbaan’, waarin een sociaal-ruimtelijke visie en een inrichtingsplan voor dit bijzondere gebied in de zuidwestelijke rand van het stadscentrum worden uitgewerkt. Hierin worden ook de thema’s mobiliteit en duurzame energie meegenomen. De masterplanstudie voor AZ Jan Palfijn zal zich binnen dit kader bewegen.

Onze opdracht bestaat erin om een groeninventarisatie op te maken voor de site en bijhorende boomeffectenanalyse.