Heropwaardering middenberm Fruithoflaan – Antwerpen

29 september 2023

De middenberm van de Fruithoflaan is gelegen in Berchem en vormt sinds het begin van de jaren ’60 een breed groen lint tussen de opgetrokken bouwblokken. De berm is uitzonderlijk breed en kent een grote diversiteit aan bomen. De middenberm ligt de bewoners zeer nauw aan het hart.

De stad Antwerpen en het district beschikken reeds over een ambitieuze visie, een reeks ecologische principes en plannen. De opdracht bestaat erin om de visie en de ecologische principes aan de hand van de reeds bestaande plannen te verwerken naar één samenhangend verhaal op maat van de middenberm én van de buurt.

Maar het verhaal stopt niet bij de plannen op maat gemaakt voor het grootstedelijke niveau. De ambitie voor de Middenberm gaat een stap verder. De middenberm zal een eigen plan krijgen zodat een plek zijn waar tuinbouw en stedelijke natuur samen komt. De finaliteit van deze opdracht bestaat erin om een eindbeeld uit te werken op een termijn van 20 jaar. Aan dit ontwerp is een beheertabel gekoppeld tevens op een termijn van 20 jaar met daarbij een bijhorend omvormingsplan waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen quick wins en (middel)langetermijnacties.

De Fruithoflaan in de jaren 70
Zicht vanop de middenberm vandaag