Het Hof van Mols – Antwerpen

29 augustus 2023

CLUSTER heeft samen met B-Architecten en Endeavour de ontwerpopdracht “Het Hof van Mols” gewonnen!

Vandaag heeft de weide een beperkte gebruikswaarde. Het is de ambitie om deze zone op een kwalitatieve manier te herwaarderen met een hoofdzakelijk residentieel programma van ongeveer 40 woningen in harmonie met de omgeving. Er wordt hierbij gestreefd naar een mix van verschillende woningtypes en leeftijdsgroepen. Ondanks het feit dat de site vandaag de dag braakliggend is vormt het huidige groene karakter van de site een grote kwaliteit voor de bewoners van de wijk. Ze vormt onder meer de verbinding naar en de aansluiting op de bosdreef en het Valaarpark. Het behoud en het versterken van dit groene karakter is een essentieel uitgangspunt voor het project en behoort tot de doelstellingen van het stadsontwerp.

CLUSTER landschap & stedenbouw staat in voor het ontwerp van het publiek domein. Het nieuwe publiek domein zal een belangrijke rol spelen als verbindend element tussen de huidige buurt van het Valaar, de nieuwe woonwijk op de van het AGVESPA en de buurtvoorzieningen in deze omgeving.