Quick-Win opwaardering Middenberm Fruithoflaan in uitvoering

6 maart 2024

In het kader van het groenbeheerplan dat wordt opgemaakt voor de Middenberm van de Fruithoflaan werden begin maart werden de eerste stappen gezet naar een nieuwe middenberm.

Toegankelijkheid, beleving en diversiteit staan centraal in het nieuwe ontwerp van de middenberm. De bewoners kregen reeds de kans om de nieuwe middenberm te bezoeken en de uitgevoerde werken werden enthousiast onthaald.

Na oplevering van het groenbeheerplan en het definitief ontwerp zullen de resterende groenzones stelselmatig onder handen genomen worden.