CLUSTER aangesteld als Ontwerpend Onderzoeker binnen het Living Lab Herk & Mombeek

8 januari 2024

CLUSTER landschap & stedenbouw werd aangesteld als Ontwerpend Onderzoeker binnen het Living Lab Herk en Mombeek.

Hierbij gaan we op zoek naar ruimte voor water in het kader van droogte en wateroverlast en trachten we deze te koppelen aan de aanwezige landschappelijke structuren.