• Type project

  Publieke ruimtes

 • Client

  Gemeente Mortsel

 • Periode

  Landschapsarchitect

 • In samenwerking met

  Thiers-Dujardin

 • Oppervlakte

  3,5 ha

In het centrum van de gemeente Mortsel ligt een groot onderbenut binnengebied dat begrensd wordt door bebouwingsachterkanten en een scholencomplex. De opdracht bestond erin de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van een volwaardig stadspark waar ruimte kan worden geboden aan de berging van 5000m³ oppervlaktewater. Het ontwerp gaat uit van een gedifferentieerde parkstructuur waarbij een sterk landschappelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de randen en het centrum. De randen worden gevormd door statische bomenlanen die de aangrenzende ‘achterkanten’ wegfilteren en de belangrijkste omliggende functies verbinden. Deze bomenlanen vormen de ruimtelijke hoofdstructuur van het park waarop alle ‘harde’ programma’s worden geënt (school, sporthal, sportveldjes, kinderspeeltuin, buitenschoolse kinderopvang). Hierdoor blijft één centrale lege parkruimte over die uitgewerkt wordt als een zacht glooiend grastapijt met een natuurlijker karakter. Dit centrale park wordt omringd door een brede waterstructuur waardoor het park het karakter van een eiland krijgt. Door de breedte van de gracht wordt het ruimtegevoel vanaf de dreven vergroot en wordt het contrast tussen het intieme karakter van de dreven en het weidse gevoel van de binnenruimte versterkt.