• Type project

  Publieke ruimtes

 • Client

  AG Stadsplanning Antwerpen

 • Periode

  Landschapsarchitect

 • In samenwerking met

  Atelier Ruimtelijk Advies

 • Oppervlakte

  3.200m²

Het Munthof vormt een unieke plek in Antwerpen. Als één van de laatste braakliggende open ruimtes in de historische binnenstad heeft het Munthof doorheen de jaren een geheel eigen dynamiek ontwikkeld die gekenmerkt wordt door het informele gebruik van de publieke ruimte door verschillende gebruikers en subculturen. De uitdaging bestond erin een publieke ruimte te ontwerpen die zowel de stedelijke dynamiek van een plein kan opnemen, als de rust en luwte van een buurtpark.

Oorspronkelijke toestand

Het ontwerp gaat uit van twee belangrijke ruimtelijke principes: het creëren van architecturale randen en het differentiëren van de publieke ruimte in complementaire ruimtes met een eigen identiteit en karakter.

 

Inplantingsplan

De tuinafscheidingen zijn uitgewerkt als ‘architecturale randen’ die een volwaardige architecturale gevel vormen naar het park. De geleding van de tuinmuren en de gevels van de hoekpanden is opgebouwd aan de hand van drie ruimtelijke componenten: brede traveeën (220cm), smalle traveeën (90cm) en verticale steunberen (20cm). De brede traveeën vormen gesloten parementvlakken met een ingewerkte zitbank ter hoogte van de tuinmuren, en raam- of terrasopeningen ter hoogte van de hoekpanden. De smalle traveeën vormen ofwel tuinpoorten ofwel gesloten parement- vlakken met klimplanten ter hoogte van de tuinmuren. Op die manier ontstaat een gedifferentieerd gevelbeeld dat een sterke ritmische geleding kent.

 

Naast de architecturale randen worden er drie complementaire publieke ruimtes gecreëerd die elk een eigen identiteit en karakter hebben: een circulatie as, een buurtpark en een verhard plein. De circulatie as vormt een 8 meter brede voetgangersverbinding tussen de Muntstraat en de onderdoorgang aan de Lange Ridderstraat. Deze circulatie as ligt 80 cm verhoogd ten opzichte van het naastgelegen buurtpark. Op die manier ontstaat een mooi perspectief vanaf de verhoogde circulatie as op het verlaagde park en wordt de sociale controle op het park gegarandeerd. Het buurtpark vormt een omsloten parkruimte met een intiem karakter. Twee zijden van het park worden begrensd door een overdekte rondgang onder een met blauwe regen begroeide pergolaconstructie. Het gedeelte langsheen de Muntstraat wordt ingericht als een verhard plein en wordt langs de randen opgeladen door de commerciële functies in de twee hoekpanden.