• Type project

  Onderzoek

 • Client

  Vlaams Bouwmeester

 • Periode

  2019-2021

 • In samenwerking met

  Jan Staes (Universiteit Antwerpen)

Download PDF

BWMSTR LABEL 022

De ontginningsgeschiedenis van de Netevallei en de aangrenzende landduinen van de Kempense Heuvelrug is exemplarisch voor het openruimtebeleid in Vlaanderen en illustreert waartoe een louter sectorale opdeling van de open ruimte kan leiden. Het onderzoeksteam wil pleiten voor een drastische omslag in het planologisch hokjesdenken en wil ontwerpend onderzoek inzetten om een visionair toekomstperspectief voor de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen.