Webinar infiltratie Aquafin

19 mei 2021

Vlaanderen wordt vaker en harder getroffen door hevige regenbuien. Toch daalt de grondwaterstand jaar na jaar. Het water zo snel mogelijk laten afstromen is geen duurzame maatregel. Infiltreren is de boodschap.

CLUSTER heeft in opdracht van Aquafin enkele visualisaties gemaakt voor een webinar over bovengrondse infiltratietoepassingen. Er werd een oproep gelanceerd zodat steden en gemeenten een straat of plein konden doorsturen waar ruimte was voor ontharding en infiltratie van hemelwater.

Finaal werden drie inzendingen gekozen waar meer infiltratie mogelijk is. Het kerkplein van Ternat, de Fazantenstraat in Kapellen-op-den-Bos en de Meyerstraat in Tongeren. De beelden werden opgemaakt in samenspraak met de gebiedsingenieurs van Aquafin.

De infiltratiemogelijkheden kunnen, naast hun waterbufferend vermogen, een ecologische meerwaarde hebben, een spelaanleiding zijn of ze versterken de beeldkwaliteit.