• Type project

  Rivier- en zeedijken

 • Client

  Gemeente Middelkerke en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

 • Periode

  Landschapsarchitectuur

 • In samenwerking met

  THV Groene Zeedijk (MOPJUNO impact driven design // CLUSTER landschap & stedenbouw // SBE // Plantec)

 • Oppervlakte

  85 ha

De vernieuwing van de zeedijk is een unieke kans om Middelkerke en Westende als toeristische badplaats opnieuw op de kaart te zetten. De aantrekkingskracht van de twee kernen hangt nauw samen met de beleving van de kracht van natuur: zon, wind, zee, strand, duinen.

De beleving van deze natuurkrachten is doorheen de tijd sterk veranderd. Elke nieuwe fase in de ontwikkeling van de badplaats bracht nieuwe elementen in het kustlandschap. Dit project biedt de mogelijkheid om opnieuw de eigenheid van de kust naar boven te halen met een structurerend ontwerp voor de zeedijk.

Beeld zeekdijk ©Olivier Degrande
Door de toegenomen bouwhoogte daalde de bezonning van de zeedijk drastisch

In Middelkerke-Westende kiezen we voor een groene zeedijk. Het oorspronkelijke ontwerp van de eerste zeedijk uit het Interbellum werd bovenop de bestaande duinen gebouwd en zette sterk in op de landschappelijke beleving van het water. De aangrenzende bebouwing was slechts drie tot vier bouwlagen hoog zodat de wandelpromenade op de zeedijk niet in de schaduwzone van de bebouwing viel. Doordat de dijk veel hoger lag dan het strand ontstond een panora­misch zicht op de horizon. Bij stormtij beukte de zee tegen de zeedijk: een attractie op zich. Sporadische duinvorming voor de zeedijk werd ongemoeid gelaten. De zitbanken werden parallel aan de zeedijk geplaatst en er waren geen balustrades aanwezig.

 

Verdeling in grasdijk/GDU-dijk van straat tot straat

Vanaf de jaren ’70 werd de zeedijk vernieuwd en verdween gaandeweg de eenheid in de materialisatie en detaillering, door de toevoeging van windschermen, over­dekte terrasuitbouwen en balustrades. Tegelijk werd de aangrenzende bebouwing opgetrokken naar 9 bouwlagen en werden omwille van kustveiligheid zandsup­pleties aangebracht waardoor de vloedlijn verder van de zeedijk kwam te liggen. Door deze evolutie is de beleving van de natuurelementen zon, zee en duinen sterk verminderd.

Huidige dijk in geval van extreme storm. Vandaag met suppleties (kunstmatig + vrij grote kosten)
Toekomstige GDU-dijk: stedelijke zone (40% van zeedijk). 1,5 km dijk in centrum Middelkerke en 500m dijk in centrum Westende
Toekomstige grasdijk: residentiële zone (60% van de zeedijk)

Om vandaag en in de toekomst aan de natuurkracht van een storm te kunnen weerstaan, is een extra bescherming van de zeedijk noodzakelijk.

Wij zien deze nood als een opportuniteit: Groen als kustverdediging tegen de natuur is tegelijk een uitgelezen kans om de beleving van de natuur (groen en zon) opnieuw te in­troduceren op de dijk. Via het groen kunnen Middelkerke en Westende ongetwijfeld een sterke kaart trekken als de meest groen gemeente aan de kust.

Typesnede golfdempende uitbouw (GDU) dijk
Collage GDU-dijk
Typesnede grasdijk
Collage grasdijk