• Type project

  Wedstrijd

 • Client

  AG Stadsplanning Antwerpen

 • Periode

  Ontwerper

 • In samenwerking met

  Infrabo

Wijk Den Dam heeft vandaag een beperkt aandeel kwalitatieve groenruimte. Het beperkt zich tot het Noorschippersdokpark. Andere kwalitatieve publieke ruimtes op buurt- en wijkniveau ontbreken. Park Spoor Noord, Stuivenbergplein en Park Spoor Oost vormen grootschalige groenstructuren, maar functioneren voornamelijk op stadsniveau. Met de overkapping van de Ring en het Lobroekdok zal er in de toekomst aanzienlijke bijkomende groenruimte worden gecreëerd. De Slachthuiswijk zal na de overkapping als een belangrijke verbindingsas fungeren tussen Park Spoor Noord en de nieuwe ontwikkeling ten noorden van het Lobroekdok. De publieke ruimte van de Slachthuiswijk zoals opgenomen in het masterplan bestaat uit een aaneenschakeling van relatief kleinschalige publieke ruimtes met een specifieke karakter en functionaliteit.

Deelzones

In de inrichtingsstudie worden er drie duidelijke deelzones onderscheiden: de Kalverwei, het Lobroekplein en de woonstraten. Naast het ontwerp van de deelzones zelf bestaat een belangrijke ontwerpopgave in het vormgeven van de onderling koppeling tussen de zones.

De koppeling tussen Lobroekplein en de Kalverwei gebeurt door het Lobroekplein op te delen in twee deelruimtes: een mineraal plein zorgt voor een schakelzone tussen een halfverhard plein en de parkzone. De koppeling tussen de Kalverwei en de woonstraten gebeurt door het park visueel en ruimtelijk volledig te laten overlopen in de stratenpatroon.

De slachthuiswijk krijgt er een groot aandeel kwalitatieve verblijfsruimte bij in de vorm van de Kalverwei en het Lobroekplein.

Het park heeft een omranding van heersterstruwelen welke zorgen voor een geborgenheid voor de gebruikers en een afstand creëren ten opzichte van de gebouwen. Verder richting het Lobroekplein kunnen kinderen van verschillende leeftijden spelen op het grasveld of op de speeltoestellen.

Op het Lobroekplein wordt langs beide zijden een ruime terraszone voor de horecazaken voorzien. Het centrale halfverharde plein is bewust ongeprogrammeerd. Er worden twee petanquebanen en voldoende zitbanken voorzien. Op de kop van het plein zorgt een kunstwerk voor een extra dimensie.