• Type project

  Stedenbouw

 • Client

  AG Stadsplanning Antwerpen

 • In samenwerking met

  Rapp+Rapp architecten, EVR-architecten

 • Oppervlakte

  70ha

Het masterplan Nieuw Zuid zet de krijtlijnen uit voor de ontwikkeling van het oude rangeerstation ten zuiden van Antwerpen. Het masterplan voorziet nieuwe bebouwing rondom een centrale groene ruimte achter het huidige gerechtsgebouw.

In het masterplan wordt een grote differentiatie aan bouwblokken typologieën voorgesteld, van kleinschalige blokken in torenvorm, over klassieke middelgrote bouwblokken, tot extra grote bouwblokken met een interne collectieve binnentuin. Op die manier worden de kwaliteiten van de negentiende eeuwse stedenbouw zoals de scheiding van publiek en privaat, gecombineerd met nieuwe inzichten op het gebied van duurzame stedenbouw. Op het niveau van de publieke ruimte wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types van groene ruimte: buurtparken, parkstraten en collectieve binnentuinen. De buurtparken zijn opgevat als kleinschalige landschapskamers in het stedelijke weefsel. Deze buurtparken worden onderling verbonden door parkstraten die gekenmerkt worden door een breed straatprofiel van 18 meter bij een bouwhoogte van 15m. Hierdoor wordt een optimale bezonning van de onderste bouwlagen gegarandeerd. De zonzijde van de parkstraten wordt als een publieke lineaire parkstructuur ingericht die de samenhang tussen de diverse buurtparken versterkt. Tevens kunnen de bomen op een grotere afstand van de gevel worden ingeplant zodat deze kunnen uitgroeien tot volwaardige robuuste groenstructuren. Intern in de grotere bouwblokken worden collectieve binnentuinen voorzien met een semi-publiek karakter.