CLUSTER landschap & stedenbouw – Maarch – Uforce geselecteerd voor de wedstrijd Scheldeboorden Linkeroever

22 september 2020

Het team CLUSTER landschap & stedenbouw – Maarch – Uforce is geselecteerd voor de wedstrijd Scheldeboorden Linkeroever.

De wedstrijd omvat de opmaak van een visie en ontwerp voor de integratie van de Sigmadijk en de herontwikkeling van de publieke ruimte tot een klimaatrobuust landschapspark met aandacht voor recreatie en erfgoed.