CLUSTER geselecteerd voor het BWMSTR LABEL 022

5 november 2019

BWMSTR LABEL 022 NATIONAAL VEENPARK KLEINE NETE

Het onderzoeksvoorstel van David Verhoestraete (CLUSTER landschap & stedenbouw) en Jan Staes (Universiteit Antwerpen – Ecosystem Management Research Group) focust op de toekomst van de open ruimte vanuit het functioneren van het fysisch systeem en stelt een herijking van het landschap voor op basis van een synergie tussen vormen van extensief landgebruik.

De ontginningsgeschiedenis van de Netevallei en de aangrenzende landduinen van de Kempense Heuvelrug is exemplarisch voor het openruimtebeleid in Vlaanderen en illustreert waartoe een louter sectorale opdeling van de open ruimte kan leiden. Het onderzoeksteam wil pleiten voor een drastische omslag in het planologisch hokjesdenken en wil ontwerpend onderzoek inzetten om een visionair toekomstperspectief voor de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen.

Terreinbezoek in natuurgebied de Zegge, het laatste restant van de vroegere Kleine Netevallei